PaedDr. Helena Anthony Balúnová

riaditeľka

 • Tel.:

  0905 368 775

 • E-Mail

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PaedDr. Helena Anthony Balúnová vyštudovala Pedagogickú fakultu UK, aprobáciu: ruský jazyk – dejepis, neskôr anglický jazyk.

Absolvovala štúdium na Osvetovom ústave v Bratislave ako diplomovaná učiteľka tanca. Súťažne tancovala spoločenské tance 7 rokov a dosiahla návrh na medzinárodnú triedu.

Hovorí po anglicky, nemecky, rusky a španielsky.


Doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.

zástupca

 • Tel.:

  0902 337 470

 • E-Mail

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Komenského 3477/1

 • 917 01 Trnava