Vystúpenia

Deti z našich krúžkov radi vystupujú – pred rodičmi, ale aj na verejnosti. V priebehu rokov sme sa zúčastnili mnohých vystúpení:

Vianočné akadémie
Challenge day
Štvorylka
Festhry
Športový deň
Dni zdravia
Grand Prix Tirnavia
Otvorené hodiny pre rodičov

  • Komenského 3477/1

  • 917 01 Trnava