vyštudovala Pedagogickú fakultu UK, aprobáciu: ruský jazyk – dejepis, neskôr anglický jazyk.

Absolvovala štúdium na Osvetovom ústave v Bratislave ako diplomovaná učiteľka tanca. Súťažne tancovala spoločenské tance 7 rokov a dosiahla návrh na medzinárodnú triedu.

V súčasnosti sa okrem tanca venuje aj výučbe cudzích jazykov:

  • anglický jazyk,
  • ruský jazyk,
  • slovenský jazyk pre cudzincov.

Tlmočí a prekladá z a do anglického, nemeckého a ruského jazyka. V prípade záujmu o ďalšie informácie, využite uvedené kontakty.

Kontakt

tel.: 0905 368 775
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it